การประชุมการขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนา

เทศบาลตำบลหนองพยอม โดยการบริหารงานของ นายธนันต์ สารอุตม์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองพยอม น้อมถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และพนักงานเทศบาลตำบลหนองพยอม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ ศาลามหาดไทย ๑๐๐ ปี อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร (ภาคค่ำ)

เทศบาลตำบลหนองพยอม โดยการบริหารงานของ นายธนันต์ สารอุตม์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองพยอม น้อมถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ มอบหมายให้คณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลตำบลหนองพยอม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ ศาลามหาดไทย ๑๐๐ ปี อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร (ภาคเช้า)

นายธนันต์ สารอุตม์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองพยอม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเทศบาลฯ และประชาชนตำบลหนองพยอม ร่วมใจกันเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา (รณรงค์กำจัดผักตบชวา วัชพืชในลำคลองห้วยเกตุ ฯ ตามโครงการคลองสวยน้ำใส กำจัดวัชพืชในลำคลอง ประจำปี 2566

 

 การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองพยอม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองพยอม โดยมี นายธนันต์ สารอุตม์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองพยอม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำท้องถิ่นท้องที่ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 

27 กรกฎาคม 2566 เทศบาลตำบลหนองพยอม ภายใต้การบริหารงานของ นายธนันต์ สารอุตม์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองพยอม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2566 ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุ โดย มีนายสมศักดิ์ ค้ำชู ประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองพยอม คณะผู้บริหาร ,สมาชิกสภาฯ ,พนักงานฯ, ผู้นำชุมชนตำบลหนองพยอม รพสต. อสม. ตำบลหนองพยอม โรงเรียนในเขตเทศบาลฯ ประชาชนตำบลหนองพยอม ร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา ประกอบพิธีทางศาสนา ร่วมทอดผ้าป่า ถวายจตุปัจจัยต่าง ๆ ตามกิจของสงฆ์ ยังวัดในเขตเทศบาลตำบลหนองพยอม เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีด้านศาสนาวัฒนธรรม ให้คงอยู่สืบไป

หมวดหมู่รอง

การท่องเที่ยวตำบลหนองพยอม

จำนวนผู้เข้าชม

1842442
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1519
1716
3235
1733303
40738
63484
1842442

Your IP: 162.158.106.199
2024-06-24 15:58