3 พฤษภาคม 2566 นายธนันต์ สารอุตม์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองพยอม พร้อมด้วย นายปัญญา วงษ์ศิลา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองพยอม นายวัชรพงศ์ บุญหนุน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลหนองพยอม คณะทำงาน และกองสาธารณสุขฯ ประชุมโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด ภายใต้โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชน ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบล หนองพยอม

3 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบล หนองพยอม
นายธนันต์ สารอุตม์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองพยอม พร้อมด้วย
นายปัญญา วงษ์ศิลา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองพยอม นายวัชรพงศ์ บุญหนุน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลหนองพยอม กองสวัสดิการสังคม และคณะทำงาน จัดการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลหนองพยอม ร่วมกับ นายผไท ชัญชาญ ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการ จังหวัดพิจิตร พร้อมคณะ เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กลุ่มเปาะบางรายครัวเรือน จำนวน 6 ราย ตำบลหนองพยอม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 

วันที่ 19 เมษายน 2566
นายธนันต์ สารอุตม์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองพยอม พร้อมด้วย นายปัญญา วงษ์ศิลา ที่ปรึกษานายกฯ นายอมร เจนสาริกิจ สมาชิกสภาฯ นายวัชรพงศ์ บุญหนุน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทนปลัดฯ จ่าเอกวรอัศว์ ฉัตรวัฒนชัย หัวหน้าสำนักปลัด และพนักงานจ้าง ร่วมพิธีรดน้ำขอพร นายอำเภอตะพานหิน
เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566
โดยได้นำเครื่องดื่มไปร่วมให้บริการ
ณ ศาลามหาไทย 100 ปี อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

วันนี้ 28 เมษายน 2566 นายธนันต์ สารอุตม์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองพยอม ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงข้อร้องเรียนเหตุประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากต้นไม้รุกล้ำเข้ามาในบ้าน บริเวณหมู่ที่ 8 ตำบลหนองพยอม ในวันนี้ ร่วมกับ นางชนิดา เขียวขำ ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบดูแลศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลหนองพยอม , ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ,นายปัญญา วงษ์ศิลา ที่ปรึกษา ฯ นายอมร เจนสาริกิจ นายมนตรี แสงอนันตการ สมาชิกสภาฯ นายวัชรพงศ์ บุญหนุน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลหนองพยอม นางธีรารัตน์ แก้วชัยสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ เบื้องต้นได้ลงสำรวจพื้นที่บริเวณจุดที่ประชาชนผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อน และได้ดำเนินการร่วมกันเพื่อหาแนวทางแก้ไขให้ประชาชนต่อไป

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้แล้ววันนี้! ทั้งเลือกตั้งล่วงหน้า 7 พ.ค.66 และวันเลือกตั้ง 14 พ.ค.66 เช็กผ่านอนไลน์ได้ตลอด 24 ชม.

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 ได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 และวันเลือกตั้งล่วงหน้าในวันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566 สำหรับช่องทางการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สามารถดำเนินการได้ดังนี้

1.ตรวจสอบรายชื่อจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ด้วยตนเอง ณ ที่เลือกตั้ง ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ ที่ทำการเขตที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล สำนักงานเทศบาล ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หรือเขตชุมชนใกล้บ้าน

2.ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ที่เว็บไซต์ของสำนักบริหารการทะเบียน https://boraservices.bora.dopa.go.th/election/enqelection/หรือผ่าน

แอปพลิเคชัน Smart Vote ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพียงกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ก็สามารถเข้าถึงข้อมูลแสดงรายชื่อที่ตนมีสิทธิ วันที่เลือกตั้ง จังหวัดและเขตที่มีสิทธิ สถานที่จะไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

3.ตรวจสอบจากหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน (ส.ส. 1/6)

ทั้งนี้ หากไม่พบชื่อ หรือมีชื่อผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งอยู่ในบัญชีรายชื่อ ให้ยื่นแบบคำร้องแจ้งเพิ่มชื่อ -ถอนชื่อ ต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมการ เลือกตั้ง2566 ได้ที่ สายด่วน กกต. โทร.1444

ข้อมูล สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)

 

ประมวลภาพ กิจกรรมวันเทศบาลประจำปี 2566
เมื่อเช้าวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 นายธนันต์ สารอุตม์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองพยอม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลหนองพยอม ได้ดำเนินกิจกรรม เนื่องในวันเทศบาล การเคารพธงชาติหน้าเสาธง ณ บริเวณที่ทำการเทศบาลตำบลหนองพยอม ประกอบพิธีทางศาสนา ทำบุญตั้งกองผ้าป่าการกุศลตามกำลังศรัทธาเพื่อความเป็นสิริมงคล ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๙ รูป และกิจกรรมทำความสะอาดภายในบริเวณรอบสำนักงานเทศบาลตำบลหนองพยอม
วันเทศบาล ตรงกับวันที่ 24 เมษายน ของทุกปี ซึ่งกระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดให้เป็นวันเทศบาล เพื่อให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงบทบาท และความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล ตั้งแต่ปี พ.ศ.2496 เป็นต้นมา

เทศบาลตำบลหนองพยอม
นำโดย นายธนันต์ สารอุตม์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองพยอม ขออวยพรเนื่องในวันมหาสงกรานต์
13 เมษายน พ.ศ. 2566 ให้ทุกท่านมีความสุข
ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก
จงดลบันดาลให้ท่านประสบแต่ความสุข
ทุกประการเทอญ

ประกาศเทศบาลตำบลหยองพยอม เรื่อง ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาลที่มีผลการปฏิบัติงานอยุ่ในระดับดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่1)

ประกาศเทศบาลตำบลหนองพยอม เรื่อง รายชื่อพนักงานครูเทศบาลที่มีผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

หมวดหมู่รอง

การท่องเที่ยวตำบลหนองพยอม

จำนวนผู้เข้าชม

1854032
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
13109
1716
14825
1733303
52328
63484
1854032

Your IP: 162.158.189.100
2024-06-24 18:00