ที่ตั้งอาณาเขตของตำบลหนองพยอม

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลหัวดง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

ทิศใต้ ติดกับ ตำบลดงตะขบ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลงิ้วราย อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

    สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ทำไร่ รับจ้างทั่วไป และค้าขาย

      นอกจากนี้ยังมีการทำอุตสาหกรรมในครัวเรือนทางด้านทอผ้า ลักษณะของชุมชนในท้องถิ่นเป็นคนลาวพวน - ทำการเกษตร (นา) 70% - รับจ้างทั่วไป 15% - ค้าขาย 5% - อื่นๆ 5%

หน่วยธุรกิจ/ร้านค้าในชุมชน - ร้านขายของร้านแก๊ส 12 แห่ง - ปั้มน้ำมัน 8 แห่ง - โรงสีชุมชน 3 แห่ง

โครงสร้างพื้นฐาน

1. การคมนาคม การจารจร - มีถนนลาดยาง 4 สาย - บ้านหนองแก - บ้านหนองโสน - บ้านหนองกระทุ่ม - บ้านป่าแดง - บ้านป่าแดง - บ้านหนองนกยาง - ถนนสายเพชรบูรณ์ - ตะพานหิน - มีถนนคอนกรีต 28 สาย - มีถนนลูกรัง 30 สาย

2. แหล่งน้ำ - ลำคลองเส้นหลัก 3 สาย คลองห้วยเกตุ คลองลำใดประดู่ คลองห้วยจ้อย - คลองส่งน้ำ 5 สาย - ประปาหมู่บ้าน 6 แห่ง

3. สภาพทางเศรษฐกิจ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ทำไร่ รับจ้างทั่วไป และค้าขาย นอกจากนี้ยังมีการทำอุตสาหกรรมในครัวเรือนทางด้านทอผ้า ลักษณะของชุมชนในท้องถิ่นเป็นคนลาวพวน - ทำการเกษตร (นา) 70% - รับจ้างทั่วไป 15% - ค้าขาย 5% - อื่นๆ 5% หน่วยธุรกิจ/ร้านค้าในชุมชน - ร้านขายของร้านแก๊ส 12 แห่ง - ปั้มน้ำมัน 8 แห่ง - โรงสีชุมชน 3 แห่ง

4. ด้านการศึกษา การศึกษา โรงเรียนประถนศึกษา ๔ แห่ง ขยายโอกาส 1 แห่ง

๑. โรงเรียนวัดป่าแดง(โรงเรียนขยายโอกาส) อยู่ในพื้นที่ ๖

๒. โรงเรียนวัดหนองแก อยู่ในพื้นที่ ๒

๓. โรงเรียนเขาพนมกาว – หนองนกยาง อยู่ในพื้นที่ ๙

 ๔. โรงเรียนอนุบาลตะพานหิน อยู่ในพื้นที่ ๓

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๔ แห่ง

๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดป่าแดง(โรงเรียนขยายโอกาส) อยู่ในพื้นที่ ๖

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหนองแก อยู่ในพื้นที่ ๒

3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเขาพนมกาว – หนองนกยาง อยู่ในพื้นที่ ๙

4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลตะพานหิน - หนองพยอม อยู่ในพื้นที่ ๓

การศาสนา วัด/สำนักสงฆ์ ๗ แห่ง

๑. วัดเขาพนมกาว อยู่ในพื้นที่ ๙

๒. วัดเทศสว่างเจริญ (ป่าแดงใต้) อยู่ในพื้นที่ ๖

๓. วัดศรีวนาราม (วัดหนองยาง) อยู่ในพื้นที่ ๕

๔. วัดหนองพงษ์ อยู่ในพื้นที่ ๑๐

๕. วัดหนองพยอม อยู่ในพื้นที่ ๓

๖. วัดห้วยเกตุเกษม (ป่าแดงเหนือ) อยู่ในพื้นที่ ๑

๗. วัดหนองแก อยู่ในพื้นที่ ๒

การสาธารณสุข โรงพยาบาล ๑ แห่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองพยอม อยู่ในพื้นที่ ๖

สถานที่พักหรือโรงแรม โรงแรม 1 แห่ง โรงแรมจันทร์กระพริบ อยู่ในพื้นที่ 8

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

1. มีที่พักสายตรวจอยู่ในชุมชน ตำรวจอยู่ 1 แห่ง (อยู่ประจำ)

2. มี อปพร. ให้บริการทุกเรื่องที่เดือดร้อน อีก 155 นาย

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การท่องเที่ยวตำบลหนองพยอม

จำนวนผู้เข้าชม

1851384
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
10461
1716
12177
1733303
49680
63484
1851384

Your IP: 172.70.189.100
2024-06-24 17:34