รายงานผลการดำเนินการโครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านภายใต้โครงการกำจัดขยะมูลฝอย ในตำบลหนองพยอม ประจำปี 2565

วันที่ 23 มกราคม 2566 เทศบาลตำบลหนองพยอม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ภายใต้การบริหารงาน โดย นายธนันต์ สารอุตม์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองพยอม ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ภายใต้การบริหารงานโดย พันตำรวจเอกกฤษฎา ภัทรประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ร่วมกันจัดงานประเพณีกำฟ้าไทยพวน บ้านป่าแดง ครั้งที่ 42 ประจำปี พ.ศ.2566 ณ วัดห้วยเกตุเกษม (วัดป่าแดงเหนือ) ภาคเช้า - ภาคบ่าย และตั้งแต่เวลา 18.00 น. - 24.00 น. ณ สนามโรงเรียนวัดป่าแดง พิธีเปิดงานโดย นางสาวปิยะฉัตร ไพรชนม์ นายอำเภอตะพานหิน เป็นประธานพิธี นายวิทยา ยิ้มบิตุรงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร เป็นประธานกล่าวต้อนรับ และนายธนันต์ สารอุตม์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองพยอม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานฯ ภายในงาน มีขบวนแห่พาข้าวแลง , การแสดงศิลปวัฒนธรรมประกอบการแสดงแสงสีเสียงเรื่องเล่าขานตำนานไทยพวน , การเดินแบบแฟชั่นผ้าทอป่าแดง และการแสดงดนตรีจากวงอีทีแบรนด์ และวันที่ 24 มกราคม 2566 ณ วัดห้วยเกตุเกษม (วัดป่าแดงเหนือ) ภาคเช้า - ภาคบ่าย การจัดแสดงนิทรรศการวิถีชีวิตของชาวไทยพวน การสาธิตการทำอาหาร ขนมพื้นบ้าน ชาวไทยพวน การละเล่นพื้นบ้านฯ โดยมีนักเรียนภายเขตตำบลหนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร พนักงานเทศบาล ประชาชนตำบลหนองพยอม ร่วมกิจกรรมดังกล่าวฯ และตั้งแต่เวลา 16.30 น. กิจกรรม การแสดงรำวงย้อนยุค 3 ส. , การแข่งขัน มวยไทย อบจ.ไฟร้ท์ติ้ง อีกทั้ง ชมการแสดงการขับร้องเพลง จาก ศิลปินหมอลำฝังเพชร ชาญชัย ใบหอม หนู มิเตอร์ ณ สนามโรงเรียนวัดป่าแดง ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

 

ประกาศ เทศบาลตำบลหนองพยอม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบื้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลหนองพยอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน พฤศจิกายน 2565  

เทศบาลตำบลหนอง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร (เพิ่มเติม)

เมื่อวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลตำบลหนองพยอม ได้ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองพยอม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 ขึ้น ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองพยอม โดยมี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองพยอม คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำหมู่บ้านทั้ง 11 หมู่บ้าน ตำบลหนองพยอม เข้าร่วมประชุมสภาฯ โดยพร้อมเพรียงกัน

ประกาศเทศบาลตำบลหนองพยอม เรื่อง ขยายเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศ เทศบาลตำบลหนองพยอม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของเทศบาลตำบลหนองพยอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

ประกาศเทศบาลตำบลหนองพยอม เรื่อง (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หริข้าราชการประเภทอื่น

ประกาศ เทศบาลตำบลหนองพยอม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบื้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลหนองพยอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 

ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 เทศบาลตำบลหนองพยอม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร (เพิ่มเติม)

ประกาศเทศบาลตำบลหนองพยอม เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลสามัญผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

การท่องเที่ยวตำบลหนองพยอม