วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 10.30 น.
นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการ พร้อมด้วย พันตำรวจเอกกฤษดา ภัทรประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร นายวิทยา ยิ้มปิตุรงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร นายพิศ วิริยะอารีธรรม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร รก. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพิจิตร ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร โดยได้มอบนโยบายฯ ให้แก่ นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ผู้บริหาร อปท. ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ณ หอประชุม เทศบาลเมืองตะพานหิน อำเภอ ตะพานหิน จังหวัดพิจิตร โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ ดังนี้
1. แนะนำตัวผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรในการเข้ารับตำแหน่งใหม่
2. มอบนโยบายการพัฒนาจังหวัด การท่องเที่ยว ยาเสพติด การศึกษา ความมั่นคง ทรัพยากรป่าไม้ ค้ามนุษย์ การป้องกันและปรับปรามการทุจริต
3 . มอบนโยบายสำคัญเร่งด่วนสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019, และสถานการณ์อุทกภัย/พื้นที่ประสบภัย
เทศบาลตำบลหนองพยอม นำโดย นายธนันต์ สารอุตม์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองพยอม พร้อม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองพยอม เข้าร่วมรับนโยบาย ในครั้งนี้
2452866195623772382048957184439275014187977n
DSC0335
DSC0334
DSC0315
DSC0222
DSC0221
DSC0220
DSC0219
DSC0218
DSC0217
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การท่องเที่ยวตำบลหนองพยอม

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล