จดหมายข่าว ฉบับที่ 2 ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร โครงการและกิจกรรมต่างๆของเทศบาลตำบลหนองพยอม ไปยังส่วนราชการต่างๆ และประชาชนทั่วไปได้ทราบ โดยทั่วกัน

2450838106138355964548848346443663694385383n
24516981126063739663380472130676884939806861n
2451859033979062952660092906212382475436118n
2452048472544545699523787224227846021333502n
24513937718371901798107826623012422611949997n
24518824221039955964076584955446569876378764n
2451270032709931214897106477426325476307869n
2451790321803094142487607875993418939931182n
24467588012346572703882442319950648566207364n
24535636910950878510606296698486319833799166n

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การท่องเที่ยวตำบลหนองพยอม

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล