24 สิงหาคม 2566 เทศบาลตำบลหนองพยอม ภายใต้การบริหารงานของ   นายธนันต์ สารอุตม์   นายกเทศมนตรีตำบลหนองพยอม   ณ   ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองพยอม   ได้มีพิธีเปิดโครงการอบรมผู้ประกอบการ       ร้านอาหาร และผู้สัมผัสอาหาร ภายใต้โครงการรณรงค์ด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566 มีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้ประกอบการ ฯ  หัวหน้าส่วนราชการ ทต.หนองพยอม โดยมีทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อม มาให้ความรู้กับผู้ประกอบการ    ที่เข้าร่วมโครงการในวันนี้..

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การท่องเที่ยวตำบลหนองพยอม