23 สิงหาคม 2566  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองพยอม  นายธนันต์ สารอุตม์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองพยอม พร้อมด้วย   นายชูชีพ ฉ่ำพงษ์ เลขานุการฯ นายวัชรพงศ์ บุญหนุน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลหนองพยอม   นางวรัญญาภรณ์ อัครฐาวัฒน์ ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ร่วมกันมอบทุนการศึกษา เพื่อเป็น        ค่าเครื่องแบบนักเรียน และอุปกรณ์การเรียน ให้กับนักเรียนชั้นปฐมวัย ศพด.วัดป่าแดง และเขาพนมกาว - หนองนกยาง จำนวนทั้งสิ้น         16 ราย โดยมีคณะผู้ปกครองเข้าร่วมรับมอบในวันนี้ด้วย

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การท่องเที่ยวตำบลหนองพยอม