27 กรกฎาคม 2566 เทศบาลตำบลหนองพยอม ภายใต้การบริหารงานของ นายธนันต์ สารอุตม์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองพยอม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2566 ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุ โดย มีนายสมศักดิ์ ค้ำชู ประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองพยอม คณะผู้บริหาร ,สมาชิกสภาฯ ,พนักงานฯ, ผู้นำชุมชนตำบลหนองพยอม รพสต. อสม. ตำบลหนองพยอม โรงเรียนในเขตเทศบาลฯ ประชาชนตำบลหนองพยอม ร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา ประกอบพิธีทางศาสนา ร่วมทอดผ้าป่า ถวายจตุปัจจัยต่าง ๆ ตามกิจของสงฆ์ ยังวัดในเขตเทศบาลตำบลหนองพยอม เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีด้านศาสนาวัฒนธรรม ให้คงอยู่สืบไป

36299882562381359896282138891181457628594481n
36303165462381359696282151106709297990824635n
36331370362381365262948265718220845209899884n
36296250062381364929614967363729794179834401n
36332440462381380296280096901476632517457089n
36332846262381437562941031175666399354875755n
36291147462381385662946226101394765258908126n
36331643462381407696277358423813358103920302n
36342197062381461229605331227838323945274285n
36297035162381475062937287891608759675593771n

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การท่องเที่ยวตำบลหนองพยอม