เทศบาลตำบลหนองพยอม โดยการบริหารงานของ นายธนันต์ สารอุตม์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองพยอม น้อมถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ มอบหมายให้คณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลตำบลหนองพยอม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ ศาลามหาดไทย ๑๐๐ ปี อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร (ภาคเช้า)

363807737624091647601683163313745906702339n
36338956762409168260167968902585570195375719n
3637743756240917369350075414308291007367090n
36380742862409221126829346116108498775307442n
36268549062409171760167616626183532171811706n
36377123062409164193501704399283673810865931n
36301798262409172160167578069704399236666579n
36192000462409209626830495583804165831365158n
36190226062409210493497076174309322218089664n
36167178762409213026830154811361139889873613n

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การท่องเที่ยวตำบลหนองพยอม