เทศบาลตำบลหนองพยอม โดย นายธนันต์ สารอุตม์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองพยอม ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาฯ ทำบุญไหว้พระ ๙ วัด ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เริ่มตั้งขบวนบุญฯ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ลานหน้าพระอุโบสถ วัดห้วยเกตุเกษม (วัดป่าแดงเหนือ) พร้อมใจกันถวายเทียนจำนำพรรษา ทำบุญตามกำลังศรัทธา ..

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การท่องเที่ยวตำบลหนองพยอม