3 พฤษภาคม 2566 นายธนันต์ สารอุตม์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองพยอม พร้อมด้วย นายปัญญา วงษ์ศิลา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองพยอม นายวัชรพงศ์ บุญหนุน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลหนองพยอม คณะทำงาน และกองสาธารณสุขฯ ประชุมโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด ภายใต้โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชน ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบล หนองพยอม

3445390679597757858171997019897960368476299n
3445377911699290400541191883198572332960651n
3445595221982062263572156828553897647571865n
34454105118863898484116352952458709180923801n
344419180556671976547910191917008534197793n
3445445799718831075650073593984626783408067n
3445462496552266964411998990555611663012641n
3445653392408753618934395073267786429958299n
3445487352262063500539936624813663030730724n
344552993612711067449780204799845699188037n

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การท่องเที่ยวตำบลหนองพยอม