วันที่ 19 เมษายน 2566
นายธนันต์ สารอุตม์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองพยอม พร้อมด้วย นายปัญญา วงษ์ศิลา ที่ปรึกษานายกฯ นายอมร เจนสาริกิจ สมาชิกสภาฯ นายวัชรพงศ์ บุญหนุน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทนปลัดฯ จ่าเอกวรอัศว์ ฉัตรวัฒนชัย หัวหน้าสำนักปลัด และพนักงานจ้าง ร่วมพิธีรดน้ำขอพร นายอำเภอตะพานหิน
เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566
โดยได้นำเครื่องดื่มไปร่วมให้บริการ
ณ ศาลามหาไทย 100 ปี อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
34250739611929246047222697480324067305815099n
34219797611882710052168034659287113020438645n
3421956069174934495696558970505858058791289n
3421949102497344941255832619849533109751326n
3422083109403234271594787341284058234265586n
3422140532229224437222725890284914190823285n
3421990322476146509746931663910819103371472n
3422038807752629475343233048294119555540045n
3427397461400622360775634649146711005627915n
3425079532461857079692974012574298451924465n
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การท่องเที่ยวตำบลหนองพยอม