วันที่ 19 ตุลาคม 2565
นายธนันต์ สารอุตม์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองพยอม มอบหมาย นายชูชีพ ฉ่ำพงษ์ เลขานุการนายกฯ นายปัญญา วงษ์ศิลา ที่ปรึกษานายกฯ นายอมร เจนสาริกิจ นายมนตรี แสงอนันตการ สมาชิกสภาฯ นางชญาภา เฉลิมชาติ หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยติดเตียง บริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง พร้อมทั้งให้กำลังใจผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียง ตำบลหนองพยอม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
31220453353513451383073074643186066450315603n
3121864725351345188307302279427743352857222n
31217222553513457683072444681784446046295293n
31093297253541476680270546282947027476500705n
31214107053513468183071395790045101607190774n
31170218153513458016405743227887873041700801n
31097709253541477480270465770394412043592245n
31096949753541438980274312272071746989683296n
31075356853541410013610548611396385515328519n
31044799853513465149738365057293555782706211n
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การท่องเที่ยวตำบลหนองพยอม