เมื่อวันที่ 2 พ.ย.65 เทศบาลตำบลหนองพยอม นำโดย นายธนันต์ สารอุตม์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองพยอม นายชูชีพ ฉ่ำพงษ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี , นายอมร เจนสาริกิจ สมาชิกสภาฯ และนางชญาภา เฉลิมชาติ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลหนองพยอม ได้ร่วมกันทำความสะอาดสถานที่ทำงานให้น่าอยู่ น่าทำงาน ทั้งเพื่อให้พื้นที่โดยรอบ บริเวณเทศบาลตำบลหนองพยอม เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย

31405204653961693538248851767454010370765682n
31387109953961680671583476790705198704772807n
31447504853961700538248152803521743740419904n
31396480753961685871582951277444781498903896n
31419020553961685738249636622715782430456876n
31440675453961685238249689210572503493257388n
31437010753961700171581525189051003224773107n
31403990853961685638249649140121384508455233n

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การท่องเที่ยวตำบลหนองพยอม