วันที่ 2 กันยายน 2565 นายธนันต์ สารอุตม์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองพยอม มอบหมาย กองสวัสดิการสังคม เพิ่มศักยภาพนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมให้ความรู้ กฎหมายจราจร โดยมี ร.ต.อ.นาที นาคหรั่ง รองสารวัตรจราจรสภอ.ตะพานหิน มาให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายจารจร การขับขี่ปลอดภัย และกิจกรรมสันทนาการ รำวง 3 ส. ช่วยเอื้ออำนวยให้เกิดการออกกำลังกายและมีสุขภาพที่ดี

30489651852176878583397033431192327109126540n
30464354052176963883388505699896790404078314n
30361619652177005216717702979652117723389951n
30477621552176903716727853304217917172564431n
30505475052176894950062067708172977402596200n
30504993952176894350062121610373345283062544n
30495365552176906450060915012983568328365253n
30479046852176911983393691258119000389597268n
30484858752176904283394466822748513048495145n
30502148352176909450060614576720729381322902n

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การท่องเที่ยวตำบลหนองพยอม