วันที่ 2 กันยายน 2565
นายธนันต์ สารอุตม์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองพยอม มอบหมาย นายปัญญา วงษ์ศิลา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เข้าร่วมประชุม การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติให้แก่ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารหน่วยงานราชการในส่วนภูมิภาค ภายใต้หลักสูตร ป.ย.ป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ผ่านซื้ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ zoom cloud meeting) ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอตะพานหิน
30498777052176524183432476250578759386107114n
3049446565217653071676515435536620947000433n
30479383352176532416764983442828881093912n
30489954852176533950098165774223485216762887n
30483473152176534816764749194091872614838153n
3051824705217653631676459594687676860611863n
30481180752176537650097797667759700747876288n
30506450752176539183430978195302279432658564n
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การท่องเที่ยวตำบลหนองพยอม