วันที่ 31 สิงหาคม 2565
นายธนันต์ สารอุตม์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองพยอม ได้อนุมัติโครงการส่งเสริมการดูแลรักษาผู้ป่วยจิตเวชตำบลหนองพยอม ประจำปี 2565 โดยมี นายมนตรี แสงอนันตการ เป็นประธานชมรมหนองพยอมรวมใจ และนายอมร เจนสาริกิจ รองประธานชมรมหนองพยอมรวมใจ พร้อมด้วย นายวัชพงศ์ บุญหนุน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบรมให้ความรู้กับผู้ดูแลและผู้ป่วยจิตเวชเรื่องการช่วยเหลือตนเอง การดูแลสุขภาพและการอยู่ในสังคมของผู้ป่วยจิตเวช เรื่องการรับประทานยาอย่างถูกต้อง การป้องกันไข้เลือดออก กิจกรรมนันทนาการ เกม ดนตรีบำบัด กิจกรรมคหกรรม บำบัด การทำขนมกล้วยบวชชี
30255701952121525722265652479275551973429984n
3025940745212153112226511487977032116291258n
30360904352121524422265786436502204795144243n
30259335352121526455598912194472870534775837n
30300575252121531455598411999025738416959686n
30352708752121530022265225654399319041385945n
3030474475212152235559932131358350406028718n
30329551852121530188931877472116909658182832n
3024314455212152358893253102069898401281542n
30442039452121524122265817628705644614169689n
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การท่องเที่ยวตำบลหนองพยอม