22 มิถุนายน 2565
นายธนันต์ สารอุตม์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองพยอม และ นายชูชีพ ฉ่ำพงษ์ เลขานุการนายกฯ นายปัญญา วงษ์ศิลา ที่ปรึกษานายกฯ , นายอมร เจนสาริกิจ สมาชิกสภาฯ ได้ลงพื้นที่ดูการดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ ซอย ชอุ้ม หมู่ที่ 10 ตำบลหนองพยอม
28965580050191384015279846313220635282345377n
28999669650191388315279418469393495896589747n
28975316350191389281945988278848704177122556n
28986263650191390515279191172414920096678828n
28966861850191391581945754660971643104852587n
28975877350191392481945667984592408382954296n
28968171650191393081945608412633404418335930n
28982835650213702379714677783892027783990372n
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การท่องเที่ยวตำบลหนองพยอม