17 มิถุนายน 2565 นายธนันต์ สารอุตม์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองพยอม และคณะผู้บริหาร ปฏิบัติหน้าที่ทักทายกล่าวปราศรัย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับนักเรียนผู้สูงอายุฯ ในวันเปิดทำการเรียนการสอนตามปกติ ในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองพยอม โดยการเปิดการเรียนการสอน ในวันนี้ ได้มีการเคารพธงชาติ สวดมนต์ และยังมีกิจกรรมการทำน้ำยาล้างจาน สอนโดย นางสาวภิชญาพร น้อมระวี ครู กศน.ตำบลหนองพยอม สามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพหรือทำไว้ใช้เองที่บ้าน ได้รับความสนใจ ความร่วมมือจากนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ฯ เดินทางมาเรียนโดยพร้อมเพรียงกัน

S7791003
DSC0121
DSC0163
DSC0123
DSC0124
DSC0162
DSC0160
DSC0161
DSC0164
DSC0153

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การท่องเที่ยวตำบลหนองพยอม