14 มิถุนายน 2565 นายธนันต์ สารอุตม์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองพยอม ได้มอบหมายให้ นางชญาภา เฉลิมชาติ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลหนองพยอม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก ฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ส่งเสริมให้ความรู้และความเข้าใจผู้สูงอายุ สุขภาพดีเพื่อคนสูงวัย ด้วยหลัก 3 อ.(อาหาร อากาศ อารมณ์)

DSC0096
DSC0095
28806953349966945171057063436617018648803141n
28826868149966949671056615834777873575228458n
28832597449966954337722814677343702637822484n
28796900749966956604389255566961001868358844n
28824091149966958837722366526688917898063515n
28825449149966954804389431249299193413114354n
28783511949966947104390208932227471136291347n
DSC0071

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การท่องเที่ยวตำบลหนองพยอม