25 พฤษภาคม 2565 นายธนันต์ สารอุตม์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองพยอม ได้มอบหมายให้ นายวัชรพงศ์ บุญหนุน ผู้อำนวยการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นตัวแทน นำพนักงานเทศบาลตำบลหนอง พยอม ร่วมบริจาคโลหิตที่เหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ สภากาชาดไทย ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองตะพานหิน

2837983644940352109406614217365761354288261n
28393991949403522527399336047051837975046217n
28366513749403523494065908052550090103509334n
28400872849403524694065786703423795317209979n
28377582549403526194065631212019374840574888n
28378685249403527394065518514368077770569526n
28411195449403528627398727260741900826018480n
28395557249403529927398598946950757704348055n
2837983644940352109406614217365761354288261n-1
2839722074940353062739852674177657555311308n

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การท่องเที่ยวตำบลหนองพยอม