คำสั่่งเทศบาลตำบลหนองพยอมที่95/2564 เรื่อง การมอบอำนาจตัดสินใจในการพิจาณา สั่งการ การอนุญาต อนุมัติหรือปฏิบัติราชการแทนของนายกเทศมนตรีตำบลหนองพยอม ในเรื่องที่ให้บริการประชาชน

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การท่องเที่ยวตำบลหนองพยอม